Desteklenmesine Karar Verilen Projeler (PÇ.2019/1)

BOREN tarafından yapılan PÇ.2019/1 kodlu ve “Bor Ürün ve Teknolojileri Konulu Proje Çağrısı” başlıklı çağrı kapsamında sunulan projelerin değerlendirme süreci tamamlanmış ve değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun görülen proje önerileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

No

Proje Yürütücüsü

Projenin Yürütüleceği Kuruluş

Proje Başlığı

1

Dr. Duygu AĞAOĞULLARI

İstanbul Teknik Üniversitesi

Ucuz Oksit Hammaddelerden Mekanokimyasal Sentezleme Yoluyla Üretilen Yüksek Safiyetteki Metal Borür (Ti, Zr, Hf, Ta, Mo, W, Cr, Mn borür) Tozlarından Yüksek Entropi Borür Seramiklerinin Sinterlenmesi ve İlişkin Karakterizasyon Çalışmaları

2

Oğuz BAŞER

Magiçe-Magnetik Teknolojiler

İleri Teknoloji Uygulamaları İçin Üstün Özellikli Bor Tabanlı Kalıcı Mıknatısların Üretimi Ve Özelliklerinin Geliştirilmesi

3

Prof. Dr. Sultan ÖZTÜRK

Karadeniz Teknik Üni.

Kastamonu Üniversitesi

Hibrit Otomobillere Uygun Nd-Fe-B Esaslı Sert (Sürekli) Mıknatısların Üretimi ve Özelliklerinin Geliştirilmesi