Lisanslanmaya Hazır Teknolojiler

Hafif ve Yalıtkan Şekil Verilmiş Borlu Pomza Malzeme Üretimi

Teknoloji
Borlu Pomza Ürün; ülkemizde bol miktarda bulunan doğal olarak oluşmuş gözenekli yapıda, hafif ve yalıtkan özelliği olan pomza ile çimento yerine borlu bir madde kullanarak ısıl işlemle şekil verilmiş hafif, yalıtkan ve piyasada mevcut gazbeton ürünlere alternatif olabilecek bir malzemedir. Piyasada yaygın bir şekilde kullanılmakta olan pomza briketlerin imalinde çimento kullanılması nedeniyle doğal pomzanın hafiflik, gözeneklilik ve dolayısı ile de yalıtkanlık özellikleri önemli ölçüde azalmaktadır. Borlu pomza malzeme üretimi ile kullanılan pomzanın özelliklerinin aynen korunduğu ürünler elde edilebilmektedir. 
Üretimi gerçekleştirilen şekil verilmiş borlu, hafif ve yalıtkan malzemelerin ülkemizde üretilmesi ekonomik, bilimsel ve teknolojik açıdan ulaşılan önemli bir gelişme olup, günümüzde inşaat sektöründe yalıtkanlık ve depreme dayanıklılık özellikleri ile ön plana çıkacak ürün niteliği bulunmaktadır. 

Uygulama Alanları
Borlu pomza malzemenin başta geniş bir tüketim miktarına sahip olan inşaat sektörü olmak üzere, şekil verilmiş malzeme olarak, filtrasyon, atıksu arıtımı vb. çeşitli sektörlerde kullanım olasılığı bulunmaktadır. 

Avantajları
1-    Ülkemizin çeşitli bölgelerinde büyük rezervler halinde bulunan ve doğal özellikleri oldukça iyi (hafif, yalıtkan, adsorban vb.) olan pomza potansiyelinin çimentosuz bir ürün halinde değerlendirilmesi sonucunda üründe, pomzanın özelliklerinin korunması sağlanmaktadır.
2-    Çimento yerine bor kullanımı ile daha hafif ve yalıtkan özellikte ürünler elde edilmekte, bu sayede ısı kaybı ve bina yükü azalmalarına bağlı olarak hem enerji hem de malzeme miktarında tasarruf yapılabilmektedir. 
3-    Pomzanın özelliklerinin korunması nedeniyle, piyasada mevcut ürünlere kıyasla (tuğla, çimentolu bims briket, gazbeton), borlu pomza ürünlerin kırılganlığı çok daha az olduğu için depreme dayanıklılık bakımından da önemli avantajları bulunmaktadır.
 

PET Şişe Atıkları Kullanılarak Çevre Dostu Yapıştırıcı Ürün

Teknoloji
Yapıştırıcı üretimi için gerekli olan hammaddelerin yurt dışından ithal edilmesi ülkemizde sık rastlanan bir durumdur. Bu ürünün geliştirilmesinde kullanılan malzeme atık PET şişelerden geri dönüştürülerek sağlanmış olup hem hammadde açısından dışa bağımlılığı azaltmakta hem de düşük maliyetli başlangıç malzemesi sunarak ekonomik olarak fayda sağlamaktadır. Ayrıca, atıkların yeni bir ürün için kullanılıyor oluşu, çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik önemli bir adımdır. Yapıya ayrıca bor ilavesi katılması da malzemenin kendini sönümleme özelliğine sahip olmasını sağlamıştır. 

Uygulama Alanları
Poliüretan yapıştırıcı malzemelerin uygulama alanları başında ahşap yüzeyler gelmektedir. Geliştirilen yapıştırıcının alev sonrası kendini sönümleme özelliği olması yanıcılığın ciddi sorun teşkil ettiği yapı sektörü için iyi bir aday olmasını sağlayabilmektedir. 

Avantajları
1. Malzemeye kendini sönümleme özelliği kazandırmak amacıyla genellikle tercih edilen ve sağlık açısından zararlı olan halojen içerikli maddeler yerine ülkemizin doğal madeni olan bor kullanılmıştır. 
2. Bu yapıştırıcı yapımında kullanılan poliol malzeme ithal edilmeyecek ve yerli olan sentezlenebilecektir. 
3. Çevre kirliliğinin her geçen gün hızla artması ve birçok probleme sebep olması tüm canlılar için tehlike oluşturmaktadır. Biyolojik olarak çözünür olmayan PET şişeler bu ürünle geri dönüştürülerek çevre kirliliğini azaltmaya katkı sağlayacaktır. 
 

Bor Katkılı Emprenye Kimyasalı

Teknoloji
BOREN tarafından geliştirilen “Bor Katkılı Emprenye Kimyasalı” çürüklük mantarları, zararlı organizmalar (böcekler, termitler vb.) ve olumsuz çevre şartlarına karşı ahşabın korunması amacıyla kullanılan ve suda çözünebilen bor-bakır esaslı emprenye maddesidir. Söz konusu kimyasal ile ahşabın zararlı organizmalara karşı etkili olması, alev geciktirici özelliğe sahip olması ve buna bağlı olarak ahşabın kullanım ömrünün uzatılması sağlanabilmektedir. Bu emprenye maddesinin ahşabın içerisine nüfuz ettirilmesinde yaygın olarak kullanılan vakum-basınç yöntemi kullanılmaktadır. Söz konusu pazarın çok büyük bir kısmını ithal edilen kimyasallar oluştururken, hem yeni nesil ve yerli bir emprenye kimyasalı endüstriye kazandırılıp ülke ekonomisine katkı sağlanacak hem de ülkemizin emprenye sektöründeki dışa bağımlılığın önüne geçilecektir.

Uygulama Alanları
    Geliştirilen emprenye maddesi, dış ortamda aşağıdaki gibi kullanım alanlarına sahiptir:
•    Bahçe çitleri
•    Ahşap Telefon ve elektrik direkleri
•    Dış ortam oturma grupları (bank, kamelya, pergola vs.)
•    Demiryolu traversleri
•    İskele ve Köprüler
•    Zemin kaplaması
•    Dış cephe kaplaması
•    Çatı sistemleri
•    Peyzaj düzenlemeleri

Avantajları
•    Çürüklük mantarları, böcek ve termit gibi zararlı organizmalar ve olumsuz çevre şartlarına karşı ahşabın korunmasını sağlayarak ahşap türüne bağlı olarak kullanım ömrünü 5-10 kat arttırır.
•    İnsan sağlığı ve çevre açısından yüksek toksisiteye sahip olan krom, arsenik vb. kimyasal bileşenleri içermemektedir.
•    Bor bileşiklerinin kullanılması ile aleve karşı kısmen dayanım sağlar.
•    Vakum-basınç yöntemi ile nüfuz ettirilmesi sayesinde endüstriyel uygulamalar için uygun olmaktadır.
•    Ahşabın mekanik özelliklerini olumsuz etkilemez.