Bitkisel Üretimde Araştırma Projeleri

BOREN,  bor gübrelemesinin seçilmiş stratejik bitki türlerinde verim ve kalite üzerindeki etkilerini araştıran projelere destek vermeye devam etmektedir.  Bu çerçevede, bitki türü ve bölge odaklı olan projeler dikkate alınacaktır. Sunulacak projelerin ayrıca seçilen bölge ve bitki türü için yaprak ve toprak analizlerine dayalı bir tarama (sörvey) çalışmasını da kapsaması istenmektedir. Projelerin kamu araştırma Enstitüleri ve Üniversiteler arasında işbirliği yapılarak birlikte planlanması, bilgi ve kaynakların paylaşımı açısından önem taşımaktadır.

Proje ekibinin proje hazırlama ve bitki besleme konularında deneyimli olması, projelerin hazırlanması ve yürütülmesinde güçlüklerle karşılaşılmaması, sonuçların uygulamaya hemen aktarılması açısından önemli olup tercih sebebi olabilecektir.

Deneme konuları: Topraktan, yapraktan ve toprak + yapraktan bor uygulamaları şeklinde ayrı ayrı ve birlikte verileceği uygulamalar şeklinde olması arzu edilmektedir. Toprak uygulamalarında tercihen 3 farklı B dozu ve yaprak uygulamalarında ise 2 veya 3 zamanda uygulanacak tek dozun dikkate alınması önerilmektedir.

Projenin ilk yılında tarama çalışmaları iki ve üçüncü yılda ise bor uygulamalarının yapılacağı tarla/bahçe denemeleri şeklinde planlanmalıdır. Kurulacak tarla/bahçe denemelerinin yerlerinin tarama çalışması sonuçları dikkate alınarak belirlenmesi ve  iki yıl üzerinden tekrarlamalı olarak planlanması gerekmektedir. Projeye konu olacak bölgede en az 5 ayrı yerde (lokasyonda) denemelerin kurulması ve toprak ve yaprak analizlerine dayalı tarama çalışması için de en az 250 toprak ve 250 yaprak örneğinin alınması beklenmektedir. Kurulacak denemelerde ilgili bölge ya da lokasyonda en yaygın olarak ekimi/dikimi yapılan çeşitlerin dikkate alınması önerilmektedir.  Meyve gibi çok yıllık bitkiler ile yapılacak projelerde, seçilen deneme bitkilerinde uygulama öncesinde ön verim alınması planlanmalıdır.

BOREN, bu çağrıda öncelikli olarak aşağıdaki bölge ve bitkilere odaklı olan projelere öncelik verecektir.

Önerilen Bölgeler ve Bitki Türleri

  • GAP Bölgesinde Pamuk
  • Ege Bölgesinde Zeytin (ağırlıklı olarak İzmir, Muğla ve Aydın)
  • Ege Bölgesinde Üzüm (ağırlıklı olarak Manisa ve İzmir)
  • Antalya Bölgesinde Sofralık Domates
  • Bursa ve Manisa bölgelerinde Endüstriyel Domates
  • Orta Anadolu Bölgesinde Buğday (ağırlıklı olarak Konya ve Eskişehir)
  • Malatya Bölgesinde Kayısı
  • Adana ve Osmaniye Bölgesinde Mısır
  • İzmir ve Aydın Bölgelerinde İncir
  • Gaziantep ve Şanlıurfa Bölgelerinde Antep Fıstığı

Projelerin proje formatına uygun hazırlanması ve BOREN'e en geç 15 Kasım 2012 tarihine kadar sunulması gerekmektedir.

Projelerin, üniversitelerle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili bölgelerdeki varsa araştırma enstitüleri ile birlikte ortaklaşa hazırlanması ve yürütülmesi arzu edilmektedir.