Borlu Fiber, Fiberglass ve/veya Kompozit Uygulamaları (Rev.)

Bor; cam sektöründen seramiğe, temizlik sektöründen tarım ürünlerine kadar pek çok sektör ve teknoloji girdisi olarak 250 den fazla alanda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Dünya bor rezervinin %73 üne sahip olmamıza rağmen, ülkemizde teknoloji ve sanayide bor kullanımı çok kısıtlı kalmaktadır. Ülkemiz bor politikalarının gerçekleştirilmesinde ve rekabetin artırılmasında temel konulardan birisi, bu alandaki Ar-Ge çalışmalarının ticarileşmeye dönük olması gerektiğidir. Bu anlamda, ülkemizin önemli kaynaklarının başında yer alan bor cevherinden bilgi ve teknolojiye dayalı ekonomik değer üretilmesini hedefleyen Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), üniversiteler, kamu araştırma kurumları ve özel sektörle işbirliği içinde projeler yürütmekte, neticesinde üretilen bilginin paylaşımını sağlamakta ve sonuçta bor ile ilgili sürdürülebilir yenilikler sağlamaya çalışmaktadır.

Bor ürünleri için en büyük pazarı oluşturan cam elyaflar (fiberglass) yüksek çekme ve darbe dayanımına sahip, hafif, elektriksel yalıtım özelliği gösteren, kimyasal reaksiyonlara ve neme karşı oldukça dirençli malzemelerdir. Bu nitelikleri sayesinde birçok uygulama alanı olan güçlendirilmiş malzemeler ve kompozitlerde kullanılan cam fiber takviyeli malzemeler elektronik, inşaat, enerji, otomotiv, savunma, havacılık, denizcilik ve diğer ilgili sektörlerde kullanım alanı bulmaktadır. Cam fiberler, polimer matriks kompozitleri içinde en çok kullanılan takviye malzemelerinden biridir. Cam takviyeli plastik (CTP) olarak da adlandırılan bu üstün nitelikli kompozitler, yüksek mekanik, darbe ve korozyon dayanımı, hafiflik, tasarım esnekliği gibi özellikleri ile hayatın her noktasında kullanım alanına sahip olan önemli bir malzemedir. CTP kompozitlere ilave olarak, farklı matrislere, yüksek mukavemet, yüksek ısı direnci, düşük yoğunluk gibi özelliklere sahip olan Bor fiberleri takviyesi ile oluşan kompozit malzemeler; yüksek mekanik özellikleri, yüksek korozyon direnci ve yeterli fiziksel özellikleri ile havacılık ve uzay sanayinde stratejik öneme sahip ileri teknoloji malzemeleridir. Ayrıca spor malzemeleri, otomotiv ve savunma sanayiinde kullanım alanı bulmaktadır.

Bu doğrultuda başlatılan proje çağrısı kapsamında; “Borlu Fiber, Fiberglass ve/veya Kompozit Uygulamaları”na yönelik proje önerileri alınacaktır. Proje önerileri, BOREN Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca değerlendirilerek desteklenecektir. Desteklenmesine karar verilen Projeler, BOREN ile işbirliği şeklinde yürütülecektir.

Çağrı Başlığı

Borlu Fiber, Fiberglass ve/veya Kompozit Uygulamaları

Çağrı Kapsamı

Borlu Fiber, Fiberglass ve/veya Kompozit Uygulamaları alanlarında;

  • Yüksek ticarileşme ve ekonomik katkı potansiyeline sahip,
  • Sonuçları itibariyle bor kullanımını yaygınlaştıracak ve/veya bora dayalı rekabet avantajı sağlayacak,

  ürün ve teknoloji (yöntem/süreç) geliştirilmesi.

Proje Nitelikleri

  • Ürün ve teknoloji geliştirmeyi hedefleyen uygulama odaklı proje önerileri desteklenecektir.
  • Temel araştırma içerikli ve altyapı yatırımına ve/veya doğrudan endüstriyel üretime yönelik proje önerileri desteklenmeyecektir.

Kimler Başvurabilir

  • Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel kuruluşlar bünyesinde yürütülmek üzere; anılan kuruluş çalışanları veya projenin anılan kuruluşlarda yürütülebileceğine dair taahhüt almış olmak kaydıyla diğer gerçek kişiler.

Proje Süresi/Bütçesi

  • Önerilecek projelerin süresi 36 ayı aşamaz.
  • Kabul edilen projelerin onaylanan bütçesinin tamamı desteklenecektir.
  • BOREN bütçe olanakları çerçevesinde, belirli sayıda nitelikli proje desteklenecektir.

Çağrı İlan Tarihi

17/10/2018

Başvuru Tarihleri

24/01/2019-31/01/2019

 

BOREN Mevzuatı çerçevesinde "Proje Personel Gideri Cetveli" ne göre destek verilebilecektir.

Proje Başvuruları, “BOREN Proje Başvuru Formu” kullanılarak elden veya posta yoluyla yazılı (4 nüsha) ve elektronik ortamda (CD veya USB) Word ve PDF formatında BOREN’e yapılacaktır. Format açısından yeterli bulunmayan ve kapsam dışı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru tarihi son günü saat 17:30 itibarıyla BOREN e ulaşmamış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Not: "BOREN Proje Başvuru Formu" 23.10.2018 tarihinde güncellenmiştir. Başvuruların güncel forma uygun olarak yapılması gerekmektedir.