Politika

Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), Türkiye`de ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin üretimini ve geliştirilmesini teminen değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı sağlamak, bor ve ürünlerini kullanan ve/veya bu alanda araştırma yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmaları yapmak, yaptırmak, koordine etmek ve bu araştırmalara katkı sağlamak amacı ve yaşanabilir, sürdürebilir ve bunlarında ötesinde gelecek nesillere bırakılabilecek bir çevrenin sağlanması ve yaşadığımız çevrenin en iyi şekilde korunması inancı ve bilinci ile;

  • Mevcut ve gelecekteki paydaş beklentilerini doğru analiz etmeyi ve en üst seviyede memnuniyeti sağlamayı,
  • Sektörüne uygun, ulusal ve uluslararası standartlara ve uygunluk yükümlülüklerine uymayı,
  • Takım olma ruhunun ve ekip çalışmasının gücünün farkında olarak, kuruluşumuzun amaç ve hedeflerine ulaşmasını, çalışanlarımızın tam katılımını sağlamayı ve bu doğrultuda gerekli çalışma ortamını oluşturmayı,
  • Kaliteden taviz vermeden her zaman yeniliklere açık olmayı ve her noktada sürekli iyileşme ve mükemmel olanı üretmeyi temel felsefemiz olarak belirlemeyi,
  • Kirliliği kaynağında önlemeyi, atıkları en aza indirmeyi, faaliyetlerimizin yaşam döngüsü yaklaşımı ile çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı, bu faaliyetler için gerekli insan, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamayı,
  • Doğal kaynakları etkin bir şekilde kullanarak doğal kaynak tüketimini azaltmayı,
  • Kalite ve çevre performansının artırılması için entegre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi,
  • Yaralanma ve meslek hastalıklarına sebebiyet veren riskleri önlemeyi ve sıfır ölümlü kaza ilkesiyle faaliyetlerini sürdürmeyi,

BOREN olarak bu politikanın tüm çalışanlarımıza iletileceğini ve anlaşılmasının sağlanacağını taahhüt ederiz.

Doç. Dr. Abdulkerim YÖRÜKOĞLU
ENSTİTÜ BAŞKANI

      

  ISO 14001:2015           ISO 9001:2015