Bor Üretimi

Dünya fiili bor üretimi 2018 yılında ise yaklaşık 4,1 milyon ton civarında gerçekleşmiştir. Fiili bor üretiminde Türkiye %59 pay ile birinci sırada yer almıştır.

Türkiye önemli bir kolemanit, tinkal ve üleksit üreticisi olmanın yanı sıra, boraks, susuz boraks, borik asit veya bor trioksit gibi işlem görmüş bor ürünleri üreten bir ülkedir.

Türkiye’de bor maden kazanımı ve işlenmesi uzun yıllar yabancı şirketlerin kontrol altında kalmış, 1970 yıllarında çıkarılan 2172 nolu kanun ile bu durum değişmiştir.

Ülkemizdeki bor madenlerinin işleme, üretim ve pazarlama faaliyetleri Balıkesir (Bigadiç), Bursa (Kestelek), Kütahya (Emet) ve Eskişehir (Kırka)’daki sahalarda Eti Maden tarafından yürütülmektedir.