Ticarileşen Ürünler

Bor Nitrür:

Enstitümüz tarafından desteklenen BORTEK Bor Teknolojileri Ltd. Şti tarafından nano boyutta bor nitrür üretimi yapılmaktadır. Sipariş üzere yurt içi ihtiyaç karşılanırken, firma tarafından geliştirilen motor katkı yağlarının üretiminde de kullanılmaktadır. Firma ile yapılan protokol ile, bor nitrür kullanımını yaygınlaştırmak üzere araştırma ve uygulama çalışmaları yürütülmektedir.  Atılım üniversitesinde kurulan BOREN Bor Kaplama Yetkinlik Merkezinde bor nitrür kaplama işlemleri devam ederken, diğer taraftan bor nitrürün katı yağlayıcı olarak katkı yağlarında enerji tasarrufu amacıyla kullanılmasına yönelik araştırma ve uygulama çalışmaları devam etmektedir.
 

Elementel Bor:

Elementel bor, amonyum perklorat (NH4ClO4) ve potasyum nitrat (KNO3) gibi oksitleyiciler ile belli oranlarda karıştırıldığında şiddetli bir yanma sağlanabilmektedir.  Ayrıca, metal katkıları enerji yoğunluğunun artırılması amacıyla roket ateşleyicileri ve patlayıcılarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Metalürji uygulamaları, air-bag ateşleyici temel bileşen, askeri piroteknikler, katı roket yakıtlarında enerjitik malzeme, süperiletken MgB2üretiminde temel bileşen olarak kullanılan elementel Bor ürünlerinin endüstriyel boyutta, PAVEZYUM Kimya Sanayi Tic. A.Ş.  tarafından, % 98,5 saflıkta nano  boyutta ve % 86-95 saflıklarda üretimi gerçekleştirilmiştir. Elementel Bor fiyatları saflığına göre 300-2.500 $/kg arasında değişmektedir. Haftalık 5 kg üretilen nano bor, yeni nesil süperiletken bir malzeme olan magnezyum diborür (MgB2) üretiminde de kullanılabilmektedir.  


MgB2 Süperiletken Tozu:

Mag-Lev trenleri, MRI cihazları, rüzgâr türbinleri, süperiletken mıknatıslar, güç aktarım sistemleri, elektrik motorlar, arızalı akım kesme ünitelerinde ana bileşen olan MgB2’nin üretimi gerçekleştirilmiştir. Büyük oranda süperiletken pazarında kullanılan magnezyum diborür fiyatları ortalama 6.000 $/kg civarındadır. Süperiletken MgB2 üretiminde temel bileşen, nano boyut ve yüksek saflık sebebiyle manyetik kullanım alanlarında 10 kata kadar performans artışı sağlamaktadır. Enstitümüz desteğinde yürütülen proje kapsamında PAVEZYUM Kimya Sanayi Tic. A.Ş.  tarafından MgB2 Süperiletken Tozu başarı ile üretilmiştir. Siparişe bağlı olarak üretim yapılmaktadır.


Selülozik İzolasyon:

Enstitümüzün kuruluşundan itibaren selülozik izolasyon malzemesi üretimi konusunda Çağ Mühendislik ve YALİZ Yapı firmaları işbirliği yapılmıştır. Halen her iki firma tarafından pulp formunda selülozik izolasyon malzemesi üretilmektedir.  


Tarım Bor-Ahşap Bor:

Enstitümüz ile ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü arasında imzalanan protokol ile kurulan pilot tesiste üretilen tarım bor-ahşap bor ürünü için patent belgesi alınmış, lisans sözleşmesi yapılarak üretim hakkı BM Bor Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Şirketine verilmiştir. Ürünün üretimine ilişkin teknik bilgileri içeren rapor Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile paylaşılmış, Bandırma Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde kurulan 8 bin tonluk tesisle Etidot-67 ticari adıyla üretilmektedir.


Çinko Borat:

ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü ile yapılan işbirliği çerçevesinde yürütülen proje kapsamında sentezlenen ve aynı bölümde kurulan pilot tesiste pilot üretimi yapılan çinko borat için patent belgesi alınmış, lisans sözleşmesi yapılarak üretim hakkı BM Bor Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Şirketi ile MELOS A.Ş. 'ye verilmiştir. Yurt içi ihtiyacın karşılanması yanında, yurt dışı satışlar da yapılmaktadır.