TENMAK BOREN Borlu Kaplama Laboratuvarı

Kaplama yöntemleri arasında geniş bir kullanım alanı bulan Fiziksel Buhar Biriktirme (PVD) tekniği, üstün özelliklere sahip bor bileşiklerinin de yer aldığı hedef malzemelerin, yüksek vakum altında buharlaştırılması ya da sıçratılması sonucu oluşan plazma ile kaplanacak olan malzeme (substrat) yüzeyine biriktirilmesi esasına dayanır. Söz konusu teknikle üretilen borlu kaplamalar; makine, otomotiv, savunma, medikal, dekoratif vb. uygulama alanlarında kullanılmak üzere antibakteriyel, aşınmaya dayanıklı, yüksek sertlikte, düşük sürtünme katsayılı, oksidasyona dirençli vb. özelliklere sahip malzeme yüzeylerinin elde edilmesi amacıyla yapılan ticari kaplamaların yerine geçebilecek potansiyele sahiptir. Bu kapsamda, Borlu Kaplama Laboratuvarı’nda farklı PVD teknolojilerini içeren pilot ölçek üretime imkân sağlayan PVD kaplama sistemi ile çeşitli alttaşlar (silikon, paslanmaz çelik, yüksek hız çeliği, tungsten karbür vb.) üzerine endüstriyel uygulamalara yönelik, adezyonu (yapışma mukavemeti) yüksek kaplama modellerinin üretimi çalışmaları gerçekleştirilmektedir.