Bor Dergisi

HAKKINDA

Bor Dergisi, yalnızca bor ile ilgili bilimsel çalışmaların, özgün nitelik taşıyan temel araştırmaların ve teknolojik uygulamaların yer aldığı, ilk ve tek hakemli dergidir.

Dergi, bor elementini konu alan tüm çalışmaları kapsayan uluslararası ve interdisipliner bir platform niteliğindedir.

Bor Dergisi Elsevier, Copernicus, EBSCO ve TR Dizin’de taranmaktadır.

Başvurular DergiPark sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

AMAÇ VE KAPSAM

Bor elementini konu alan ilk ve tek dergi olan Bor Dergisi, akademi ve endüstrinin bilgi ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla bor ile ilgili güncel teknolojileri, yaklaşımları, uygulamaları ve yenilikleri paylaşmak için özgün makaleler yayınlamayı amaçlamaktadır.

Disiplinler arası bir dergi olan Bor Dergisi, fizik, kimya, biyoloji, malzeme bilimi, tıp, enerji, eczacılık, tarım ve madencilik dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere borla ilgili çeşitli alanları kapsamaktadır.

DİZİNLER