TENMAK BOREN Borlu Malzemeler Araştırma Laboratuvarı

Borlu Malzemeler Araştırma Laboratuvarı’nda ileri teknoloji borlu seramik tozlarının katı hal sentezi, kimyasal buhar biriktirme (CVD), mekanokimyasal, ergimiş tuz gibi yöntemlerle üretimine yönelik faaliyetler çok çeşitli yollardan yürütülmektedir. Laboratuvar bünyesinde yer alan ısıl işlem altyapısı ile (2500 oC’ye kadar) aeramik ve metalik tozların basınçlı, basınçsız sinterlenme davranışlarının incelenmesi ve geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Stratejik öneme sahip, ileri teknoloji metal matrisli kompozit takviye malzemesi olarak kullanılan bor fiberin CVD teknolojisi ile üretimi ve bu fiberin temel yapıtaşı olan 10 mikron çapında tungsten fiber çekilmesine yönelik araştırma geliştirme faaliyetleri devam etmektedir.  Yüksek miktarda bor ihtiva eden metalik camların, sert ve yumuşak manyetik malzemelerin, yeni nesil yüksek entropili alaşımların üretilmesine ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler laboratuvar bünyesinde yer alan yüksek vakum indüksiyon ergitme (2000 oC) ve ark melter (3500 oC) gibi sistemler kullanılarak yapılmaktadır.