Standartlar

TS 1284 Sanayide Kullanılan Potasyum Klorür - Sodyum Tetrafenilborat Volumetrik Metodu ile Potasyum Miktarı Tayini
TS 1316 Sanayide Kullanılan Borik Asit, Bor Oksit ve Disodyum Tetraboratlar Çinko Dibenzil Ditiyokarbamat Fotometrik Metodu ile Bakır Miktarı Tayini
TS 1317 Sanayide Kullanılan Ham Sodyum Borat - Volumetrik Metotla Sodyum Oksit Ve Bor Oksit Miktarı Tayini
TS 1318 Sanayide Kullanılan Ham Sodyum Borat 9000’de Kızdırma Kaybı Tayini
TS 1343 Sanayide Kullanılan borik ast, Bor Oksit ve Disodyum Tetraboratlar - Formaldehit Oksim Fotometrik Metodu ile Mangan Miktarı Tayini
TS 1437 Tabii Kauçuk Lateksi Konsantresi - Borik Asit Tayini
TS 1444 Boraks (Disodyum Tetraborat)
TS 1452 Sanayide Kullanılan Potasyum Sülfat - Potasyum Tetrafenilborat Gravimetrik Metodu ile Potasyum Miktarı Tayini
TS 1453 Sanayide Kullanılan Potasyum Sülfat - Sodyum Tetrafenilborat Volumatrik Metodu ile Potasyum Miktarı Tayini
TSprEN 1461 Kağıt ve Karton - Gıdalarla Temas Eden - Borat Tayini
TS 1530 Alüminyum Elde Edilmesinde Kullnılan Alüminyum Oksit Kurkumin Spektrofotometrik Metot ile Bor Miktarı Tayini
TS EN 1595 Cam - Basınca Dayanıklı Donanım - Borosilikat Cam 3.3’den Yapılan - Tasarım, İmalat ve Deney için Genel Kurallar
TS EN 1748 - 1 Cam - Yapılarda Kullanılan - Özel Esas Ürünler    Bölüm 1: Borosilikat Camlar
TS 1809 Sanayide Kullanılan Borik Asit, Bor Oksit, Disodyum Tetraboratlar ve Ham Sodyum Boratlar Volumetrik Metot ile Kükürt Bileşiklerinin Tayini
TS 1820 Sanayide Kullanılan Borik asit Volumetrik Metot ile Borik Asit Miktarı Tayini
TS 1821 Sanayide Kullanılan Disodyum Tetraboratlar - Sodyum Oksit, Bor Oksit ve Kızdırma Kaybı Miktarının Tayini
TS 1822 Sanayide Kullanılan Hidratlı sodyum Perboratlar - Volumetrik Metot ile Sodyum Oksit, Bor Oksit ve Oksijen Miktarının Tayini
TS 2073 Sanayide Kullanılan Potasyum Klorür - Potasyum Miktarı Tayini - Potasyum Tetrafenilborat Gravimetrik Metodu
TS 2074 Sanayide Kullanılan Bor Trioksit - Bor Trioksit Miktarı Tayini Volumetrik Metot
TS 2081 Sanayide Kullanılan Ham Sodyum Boratlar - Toplam Alüminyum Miktarı tayini - Titrimetrik Metot
TS 2106 EN10200 Demir Esaslı Malzemelerin Kimyasal Analizi - Çelikte Bor Tayini Spektrofotometrik Metot
TS 2112 Sanayide Kullanılan Ham Sodyum Boratlar - Toplam Titan Miktarı Tayini - Fotometrik Metot
TS 2481 Borik Asit
TS 2525 - 3 EN 10083 - 3 Su Verilmiş ve Menevişlenmiş Çelikler(Islah Çelikleri) - Bölüm 3: Borlu Çeliklerin Teknik Teslim Şartları
TS 2565 Sanayide Kullanılan Sodyum Perboratlar - Mekanik Eleme ile Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayini
TS 2566 Sanayide Kullanılan Borik Asit, Bor Oksit ve Disodyum Tetraboratlar Krom Miktarı Tayini Difenilkarbazid Fotometrik Metot
TS 2567 Sanayide Kullanılan Disodyum Tetraboratlar ve Ham Sodyum Boratlar - SU Miktarı Tayini Gravimetrik Metot
TS 2568 Sanayide Kullanılan Borik Asit, Bor Oksit ve Disodyum Tetraboratlar Klorür Miktarı Tayini Merkürimetrik Metot
TS 2569 Sanayide Kullanılan Borik Asit, Bor Oksit, Disodyum Tetraboratlar, Sodyum Perboratlar ve Ham Sodyum Boratlar Demir Miktarı Tayini 2,2’ - Bipiridil Fotometrik Metot
TS 2570 Sanayide Kullanılan Sodyum Perboratlar - Çözünme Hızının Tayini - Kondüktometrik Metot
TS 2571 Sanayide Kullanılan Ham Sodyum Boratlar - Alkali Ortamda Çözünen Demir Miktarı Tayini - 2.2’ Bipiridil Fotometrik Metot
TS 2572 Sanayide Kullanılan Ham Sodyum Boratlar Alkali - Ortamda Çözünen Alüminyum Miktarı Tayini - EDTA Tirrimetrik metot
TS 2573 Sanayide Kullanılan Sodyum Perboratlar Yığın Yoğunluğun Tayini
TS 3079 Soda - Kireç, Fluorlu Opal Ve Borosilikat Camalrında Kızdırma Kaybı Tayini
TS 3081 Sanayide Kullanılan Sodyum Perboratlar, Tetrahidrat
TS 3133 Soda - Kireç ve Borosilikat Camlarınada Silisyum Dioksit, ve Baryum Oksit, R2O3, Kalsiyum Oksit ve Magnezyum Oksit Miktarı Tayini için Kimyasal Analiz Metotları
TS 3399 ISO 3585 Borosilikat Cam 3.3 - Özellikler
TS 3571 Bor Minerallerinden Numune Alma
TS 3661 Suyun Analiz Metotları - Bor Miktarı Tayini - Kolorimetrik ve Potansiyometrik Metotları
TS EN 3922 Havacılık Serisi - Sert Lehimler - Dolgu Metalleri - Nikel Esaslı Alaşım NıB41203 (NiCr7Si5B3) Borlu Folyo
TS EN 3926 Havacılık Serisi - Nikel Esaslı Alaşım Nl - B 40001 (NiSi5B3) - Sert Lehim için Dolgu Metali - Borlu Folyo
TS EN 3935 Havacılık Serisi - Nikel Esaslı Alaşım Nl - B 21001 (NiCr15B4) - Sert Lehim için Dolgu Metali - Borlanmış Folyo
TS EN 3942 Havacılık Serisi - Nikel Esaslı Nl - B 41204 (NiCr13Si4B3) Alaşımı - Sert Lehim için Dolgu Metali - Borlanmış Folyo
TS 4011 Aşındırıcı Ürünler - Elmas veya Kübik Bor Nitrürün - Tane Büyüklüğü Tayin Metodu
TS EN 4103 Havacılık Serisi - Nikel Esaslı Alaşım Nl - B 40002 (NiSi4B2) - Sert Lehim için Dolgu Metali - Borlanmış Folyo
TS ISO 4803 Laboratuvar Cam Malzemeleri - Borosilikat Cam Borular
TS 5347 Kalsiyum Borosilikat - Pigment Olarak Kullanılan
TS 5577 Sanayide Kullanılan Ham Sodyum Boratlar - Toplam ve Bazik Ortamda Çözünebilen Kalsiyum ve Magnezyum Tayini - Titrimetrik Metot
TS 5617 Sanayide Kullanılan Ham Sodyum Boratlar - Toplam Ve Alkali Ortamda Çözünebilen Kalsiyum ve Magnezyum Tayini - Alev Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Metot
TS 5724 Ahşap Koruma - Suda Çözünen Emprenye Maddelerinde ve Emprenye Edilmiş Ahşapta Bor, Bakır, Krom ve Arsenik Miktarı Tayini - Volumetrik Metot
TS 5849 Sanayide Kullanılan Ham Sodyum Boratlar - Alkalide Çözünmeyen Madde Tayini ve Deney Çözeltilerinin Hazırlanması
TS 5871 Sanayide Kullanılan Ham Sodyum Boratlar - Toplam ve Alkalide Çözünen Silisyum Dioksit Tayini - Molibdosilikat Spektrofotometrik Metot
TS 6626 Sanayide Kullanılan Ham Sodyum Boratlar - Karbonat Tayini - Gravimetrik Metot
TS 6794 Gübreler - Potasyum Tayini - Potasyum Tetrafenilborat Gravimetrik Metodu (Referans Metot)
TS ISO 6849 Fotoğrafçılık - Banyo Atıksuları - Bor Tayini
TS 7141 Sanayide Kullanılan Borik Asit, Bor Oksit ve Disodyum Tetraboratlar - Kobalt Muhtevası Tayini - 2 - Nitrozo - 1 - Naftolla Fotometrik Metot
TS 7521 Sanayide Kullanılan Borik Asit, Bor Oksit, Disodyum Tetraboratlar ve Ham Sodyum Boratlar - Borik Asit, Bor Oksit ve Disodyum Boratlarda Toplam Nikel Tayini ve Ham Sodyum Boratlarda Alkalide Çözünebilen Nikel Tayini - Furil - Dioksimle Fotometrik Metot
TS 7547 Sanayide Kullanılan Ham Sodyum Boratlar - Alkalide Çözünebilen Bakır ve Mangan Tayini - Çinko Bis (Dibenzilditiyokarbamat) ve Formaldehit Oksitle Fotometrik Metotlar
TS 7757 Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları - Bor Tayini - Karmin ile Spektrofotometrik Metot
TS 8121 Suyun Analiz Metotları - Bor Tayini - Ekstraksiyondan Sonra Kalorimetrik Metot
TS 9320 Refrakterler - Magnezit ve Dolomit Esaslı - Bor Tayini - Titrimetrik Metot
TS 9321 Refrakterler - Magnezit ve Dolomit Esaslı - Bor Tayini Spektrografik Metot
TS ISO 9390 Su Kalitesi - Borat Tayini - Azometin - H ile Spektrometrik Metot
TS 9587 ISO 3628 Fotografçılıkta Kullanılan Kimyasal Maddeler - Borik Asit - Granül - Özellikler
TS ISO 10136 - 6 Cam ve Cam Eşyalar - Özüt Çözeltilerinin Analizi - Bölüm 6: Moleküler Absorpsiyon Spektrometri Yöntemi ile Bor (III) Oksit Tayini
TS ISO 11436 Nikel ve Nikel Alaşımları - Toplam Bor Muhtevasının Tayini - Kürkümin Kullanılarak Moleküler Absorpsiyon Spektrometrik Metot
TS 11601 Sodyum Fluoroborat - Elektrolitik Kaplamada Kullanılan
TS 12736 Sodyum Perborat Monohidrat - Sanayide Kullanılan
TS EN 13024 - 1 Cam - Yapılarda Kullanılan - Termal Olarak Temperlenmiş Borosilikat Emniyet Camı - Bölüm 1:Tarifler ve Açıklamalar
TS ISO 13900 Çelik - Bor Muhtevası Tayini - Damıtmadan Sonra Kürkümin Spektrofotometrik Metot
TS ISO 14237 Yüzeylerin Kimyasal Analizi - İkincil İyon Kütle Spektrometresi - (ISO 14237:2000) Silisyumda Atomik Bor Derişimi Tayini - Üniform Toplanmış Malzemeler