Desteklenmesine Karar Verilen Projeler (PÇ.2018/1)

BOREN tarafından yapılan "Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi" başlıklı ve PÇ.2018/1 kodlu proje çağrısı kapsamında sunulan projelerin değerlendirme süreci tamamlanmış ve değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun görülen proje önerileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

No

Proje Yürütücüsü

Projenin Yürütüleceği Kuruluş

Proje Başlığı

1

Prof. Dr. Mehmet S. SOMER

Koç Üniversitesi

Li-iyon piller için yüksek saflıkta Lityum bis(oksalat)borat, LiB(C2O4)2 (LiBOB) geliştirilmesil

2  Dr. Selçuk ACAR Pavezyum Kimya Yüksek Enerjili Metal Borürlerin Üretimi
3  Doç. Dr. Arzu İLÇE Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bor İçerikli Sentez moleküllerin Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi