4/6/2003 tarihli ve 4865 sayılı Kanun ile, Türkiye`de ve Dünyada bor ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin üretimini ve geliştirilmesini teminen değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı sağlamak, bor ve ürünlerini kullanan ve/veya bu alanda araştırma yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmaları yapmak, yaptırmak, koordine etmek ve bu araştırmalara katkı sağlamak amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilişkili kuruluşu olarak Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü kurulmuştur. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nün görevleri ve teşkilatı, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 48. Bölümünde yeniden düzenlenmiştir.

28/3/2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 57 sayılı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 48. Bölümünde değişiklik yapılmak suretiyle; Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü kapatılmış ve enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloji alanında ülkeye ve insanlığa hizmet etmek, Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak, inovasyon ihtiyacını karşılamak, yeni ürünlerin üretimini ve var olanların geliştirilmesini sağlamak, araştırmacılara bilimsel ortam temin etmek, kamu ve özel hukuk kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu araştırmaları koordine etmek, teşvik etmek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak, bilimsel, teknik ve idari çalışmaları yapmak, yaptırmak, düzenlemek, desteklemek, işbirlikleri kurmak ve koordine etmek amacıyla kamu tüzel kişiliğini haiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili ve özel bütçeli Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) kurulmuştur. Aynı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, TENMAK bünyesinde Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) kurulmuş olup 20.08.2020 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

2004 yılında faaliyete başlayan Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, 2007 yılına kadar Orta Doğu Teknik Üniversitesi Merkez Laboratuvarı bünyesinde ayrılan bölümde hizmet vermiştir. Bu tarihten itibaren, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ait Dumlupınar Bulvarı, No:166 Çankaya/ANKARA adresindeki yerleşkede hizmet veren Enstitü, 08/07/2019 tarihinde aynı yerleşkede yer alan D-Blok’taki hizmet binasına taşınmıştır. TENMAK BOREN, söz konusu hizmet binasında ve aynı yerleşkede yer alan Ar-Ge Merkezi bünyesinde yer alan laboratuvar ve pilot tesislerde faaliyetlerini sürdürmektedir. Enstitü, ilgili kamu ve özel sektör Ar-Ge ve sanayi kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyon sağlamak suretiyle; Bor ürün ve teknolojilerinin araştırılması, geliştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla program ve projeler yürütmekte, Bor ile ilgili bilimsel yayınlar yapmakta ve etkinlikler düzenlemektedir.

MİSYONUMUZ

Ülkemizde bora dayalı ekonomik katkıyı arttırmak amacıyla, katma değeri yüksek bor ürün ve teknolojileri geliştirmeye ve kullanım alanlarını yaygınlaştırmaya odaklanarak; Ar-Ge faaliyetleri yürütmek, desteklemek, bilgiyi üretime dönüştürmek, etkin bilgi yönetimi ve işbirliği sağlamak.

VİZYONUMUZ

Bora yenilik ve değer katan öncü bir kurum olmak.