Desteklenmesine Karar Verilen Projeler (PÇ.2017/1)

BOREN tarafından yapılan "Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi" başlıklı ve PÇ.2017/1 kodlu proje çağrısı kapsamında sunulan projelerin değerlendirme süreci tamamlanmış ve değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun görülen proje önerisi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

No

Proje Yürütücüsü

Projenin Yürütüleceği Kuruluş

Proje Başlığı

1

Prof. Dr. Suat PAT

  • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  • Anadolu Üniversitesi
  • BORTEK Bor Teknolojileri ve Mekatronik San. Tic. A.Ş.

Ultra Sert Bor Nitrür Kaplamaların Geliştirilmesi ve İncelenmesi