Bitkisel Üretimde Bor Araştırma Projeleri - 2015

BOREN,  bor gübrelemesinin seçilmiş stratejik bitki türlerinde verim ve kalite üzerindeki etkilerini araştıran projelere destek vermeye devam etmektedir.  Bu çerçevede, Bitki Türü ve Bölge Odaklı olan projeler dikkate alınacaktır. Sunulacak projelerin ayrıca seçilen bölge ve bitki türü için yaprak ve toprak analizlerine dayalı bir tarama (sörvey) çalışmasını da kapsaması istenmektedir. Projelerin araştırma Enstitüleri ve Üniversiteler arasında işbirliği yapılarak birlikte planlanması ve sunulması arzu edilmektedir.

Proje ekibinin proje hazırlama ve bitki besleme konularında deneyimli olması, projelerin hazırlanması ve yürütülmesinde güçlüklerle karşılaşılmaması, sonuçların uygulamaya hemen aktarılması açısından önem taşımaktadır.

Projeler; i) ilk yılında tarama çalışmalarını ve ii) iki ve üçüncü yılda ise bor uygulamalarının yapılacağı tarla/bahçe denemeleri şeklinde iki aşamalı planlanmalı ve bütçelendirilmelidir. Toprak ve yaprak analizlerine dayalı tarama çalışması çerçevesinde en az 250 toprak ve 250 yaprak örneğinin alınması beklenmektedir. Toprak ve yaprak örneklemelerinin eşli yapılması (aynı yerden aynı anda toprak ve yaprak örneklerinin alınması) istenmektedir.

Tarla ve bahçe denemelerinin kurulmasına yaprak ve toprak analiz sonuçlarına göre karar verilecektir. Bor noksanlığının anılan bölge ve bitkide dikkat çekici boyutta olması durumunda; en az 5 ayrı yerde (lokasyonda) iki yıl üzerinden tekrarlamalı denemelerin kurulması planlanmaktadır.

Bu proje çağrısında BOREN, aşağıdaki bölge ve bitkilere odaklı olan projelere destek verecektir.

1)      İzmir ve Muğla illerinde Zeytin
2)      Bursa ve Balıkesir illerinde Zeytin
3)      Adana ve Antakya illerinde Pamuk
4)      Ankara ili çevresinde Havuç
5)      Malatya ili çevresinde Kayısı
6)      Osmaniye ili çevresinde Yerfıstığı
7)      Göller Bölgesi (Isparta, Afyon, Denizli ve Konya) Kiraz

Projelerin BOREN Proje Formatında hazırlanması ve en geç 17 Nisan 2015 tarihine kadar sunulması gerekmektedir.