Proje Önerileri Format İncelemesi Sonuçları

Enstitümüz internet sitesinde 03.03.2014 tarihinde ilan edilen PÇ.2014/1 nolu ve "Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi” başlıklı çağrı kapsamında Enstitümüze sunduğunuz proje ön başvurularınızın format İncelenmesi tamamlanmış olup çağrıya uygun bulunan ve değerlendirilmeye alınmayan proje önerileri aşağıdadır. İlginiz için teşekkür ederiz.

 

FORMAT İNCELEMESİ SONUCU 
ÇAĞRIYA UYGUN BULUNAN PROJE ÖNERİLERİ

No

Yürütücü

Kuruluş

Proje Başlığı

1

Prof. Dr. Tofig MEHMEDLİ

Mono Kristal Arge Dan. Biliş. San. Tic. Ltd. Şti.

Baryum Borat Tek Kristalinin Üretimi

2

Abdullah Doğan Soyal

AKG Gazbeton İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş.

Bor Mineral Katkılı Yeni Nesil Gazbeton Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu

3

Kenan AYDIN

Sami Tongün Cam Elyaflı Polyester Ürünleri A.Ş.

Termoset ve Termoplastik Kompozit Malzemelerde Bor Bileşikleri Kullanılarak Güç Tutuşurluk ve Üstün Mekanik Özelliklerin Kazandırılması

4

Ziya Can KOÇAK

PEMBE Proje Enerji Müşavirlik Ltd. Şti.

İklimatör

5

Y. Kimyager Kadriye ÇAKAN

MELOS Kauçuk ve Plastik A. Ş.

Çinko Borat ve PVC Katkı Malzemelerinin Entegrasyonu

6

Yrd. Doç. Dr. Buğra ÇİÇEK

YTÜ & Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San.ve Tic. A.Ş._Vitra İnovasyon Merkezi 

Boraks Atıklarının (Tinkalkonit-Üleksit-Kolemanit) Seramik Sektöründe Değerlendirilmesi

7

Doç. Dr. Erkan

Muhammet KÖSE

TÜBİTAK MAM Kimya Ens.

Perovskit Güneş Pillerinde Kullanılacak Borlu Bileşiklerin Sentezi ve Uygulamaları

8

Dr. Serhat ODABAŞ

TÜBİTAK MAM Kimya Ens.

Karboran Esaslı Özgün Tetrafeniletilen Türevlerinin Sentezi ve Organik Işık Yayıcı Cihazlarda Kullanımı

9

Doç. Dr. Nevin TAŞALTIN

TÜBİTAK MAM Malzeme Ens.

Organik Güneş Hücresi Üretiminde Kullanılacak Özgün Borsubftalosiyaninlerin (Bor Kompleksleri) Sentezlenmesi ve Esnek Güneş Paneli Üretiminde Kullanılması

10

Y. Kimyager

Kerim ÇOBAN

TÜBİTAK MAM Malzeme Ens.

Bor Karbür Partikül Takviyeli Nötron Absorplayıcı Cam Köpük Üretimi

11

Prof. Dr. Mehmet Suat SOMER

Koç Üniversitesi

Zırh Uygulamaları için Titanyum Dİborür (TiB2) – Seramik Tozunun Üretimi, Şekillendirilmesi ve Balistik Testleri

12

Prof. Dr. Hamdi TEMEL

Dicle Üniversitesi

Bor Türevleri ile Organik-inorganik Yapılı Yeni Bileşiklerin Sentezi, Katalitik ve Optik-elektriksel Uygulamaları

13

Prof. Dr. Gülasiye AYÇIK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

İyonlaştırıcı Elektromanyetik Radyasyon Zırhlama Uygulamaları için Bor İçeren Polimer-seramik Kompozitlerin Geliştirilmesi

14

Prof. Dr. Fatih ÜSTEL

Sakarya Üniversitesi

Ultra Yüksek Sıcaklık Uygulamaları için Bor Esaslı Kaplama Tozlarının Geliştirlmesi ve Uzay-Havacılık Uygulamalarında Kullanım Potansiyelinin Araştırılması

15

Doç. Dr. Gürsoy ARSLAN

Anadolu Üniversitesi

Bor Karbür Esaslı Fonksiyonel Aşamalı Zırh Üretimi

16

Doç. Dr. Mehmet ZAHMAKIRAN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Amonyak-Borandan Tersinir Hidrojen Üretimini Sağlayacak Düşük Maliyetli Yüksek Etkinliğe ve Kararlılığa Sahip Alaşım Nanokatalizörlerinin Geliştirilmesi ve Proton Değişim Membranlı Yakıt Hücrelerinden Elektrik Üretiminin Sağlanması

17

Yrd. Doç. Dr. M. Fatih GENİŞEL

Dicle Üniversitesi

Petrol Kuyularından Çıkan Asitli Su Borularının Korozyana Dayanıklılığının Arttırılması

18

Yrd. Doç. Dr.

İdris ARSLAN

Pamukkale Üniversitesi

Bor İçeren Benzoksaborol Türevli Korozyon İnhibitörlerinin Geliştirilmesi

19

Yrd. Doç. Dr. Ali KILIÇ

İTÜ

Borlu Lif ve Kompozitlerden Lityum İyon Pilleri için Elektrot Tasarımı, Üretimi ve Analizi

FORMAT İNCELEMESİ SONUCU 
ÇAĞRIYA UYGUN BULUNMAYAN VE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYAN 
PROJE ÖNERİLERİ

No

Yürütücü

Kuruluş

Proje Başlığı

Gerekçe

1

Prof. Dr. Nazan DEMİR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Bor Katkılı Organik Kozmetik Ürünlerin Tasarımı

Çağrı kapsamına uygun bulunmadı

2

Prof. Dr. Nuran AY

Anadolu Üniversitesi

Borun Yeni Bir Kullanım Alanı: Güvenilir Ağız Bakım Ürünlerinin Geliştirilmesi

Çağrı kapsamına uygun bulunmadı

3

Yrd. Doç. Dr. Sibel YİĞİTARSLAN

Süleyman Demirel Üniversitesi

Borik Asitle Frükto-oligosakkarit Karışımlarının Ayrılması/saflaştırılması

Çağrı kapsamına uygun bulunmadı

4

Yrd. Doç. Dr.

Yunus ÖNAL

İnönü Üniversitesi

Yeni Bir Yaklaşımla Amorf Bor ve Borlu Aktif Karbon Üretimi

Süresi içinde başvuru yapılmadı

5

Prof. Dr. Bünyamin AKSAKAL

YTÜ

Kolemanit Zenginleştirme Atıklarının Seramik Sağlık Gereçleri ve Seramik Üretiminde Kullanılması

Süresi içinde başvuru yapılmadı