Bitkisel Üretimde Bor Araştırma Projeleri

BOREN,  bor gübrelemesinin seçilmiş stratejik bitki türlerinde verim ve kalite üzerindeki etkilerini araştıran projelere destek vermeye devam etmektedir.  Bu çerçevede, bitki türü ve bölge odaklı olan projeler dikkate alınacaktır. Sunulacak projelerin ayrıca seçilen bölge ve bitki türü için yaprak ve toprak analizlerine dayalı bir tarama (sörvey) çalışmasını da kapsaması istenmektedir. Projelerin araştırma Enstitüleri ve Üniversiteler arasında işbirliği yapılarak birlikte planlanması ve sunulması arzu edilmektedir.

Proje ekibinin proje hazırlama ve bitki besleme konularında deneyimli olması, projelerin hazırlanması ve yürütülmesinde güçlüklerle karşılaşılmaması, sonuçların uygulamaya hemen aktarılması açısından önem taşımaktadır.

Bu proje çağrısında BOREN, aşağıdaki bölge ve bitkilere odaklı olan projelere destek verecektir.

1) Adana ve Antakya illerinde Pamuk
2) Şanlıurfa İli ve çevresinde Pamuk
3) Manisa ve İzmir illerinde Bağ
4) Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde Antep Fıstığı
5) İzmir ve Muğla illerinde Zeytin
6) Bursa ve Balıkesir illerinde Zeytin

Bağ ve pamuk odaklı projelerde deneme konuları olarak i) topraktan, ii) yapraktan ve iii) toprak + yapraktan bor uygulamalarının dikkate alınması arzu edilmektedir. Toprak uygulamalarında tercihen 2 ya da 3 farklı B dozu ve yaprak uygulamalarında ise 2 veya 3 zamanda tekrarlanarak atılacak (püskürtülecek)  tek dozun dikkate alınması önerilmektedir.

Antepfıstığı ve zeytin odaklı projelerde ise, borun toprak ve yaprak uygulamalarında sadece ikişer dozun (borlu ve borsuz) dikkate alınması önerilmektedir.  Yaprak uygulamalarında ise 2 veya 3 zamanda tekrarlanarak atılacak (püskürtülecek)  tek dozun dikkate alınması önerilmektedir.

Projeler,  i) ilk yılında tarama çalışmalarını ve ii) iki ve üçüncü yılda ise bor uygulamalarının yapılacağı tarla/bahçe denemeleri şeklinde iki aşamalı planlanmalı ve bütçelenmelidir. Toprak ve yaprak analizlerine dayalı tarama çalışması çerçevesinde en az 250 toprak ve 250 yaprak örneğinin alınması beklenmektedir. Toprak ve yaprak örneklemelerinin eşli yapılması (aynı yerden aynı anda toprak ve yaprak örneklerinin alınması) istenmektedir.

Tarla ve bahçe denemelerinin kurulmasına yaprak ve toprak analiz sonuçlarına göre karar verilecektir. Bor noksanlığının anılan bölge ve bitkide dikkat çekici boyutta olması durumunda;  en az 5 ayrı yerde (lokasyonda) iki yıl üzerinden tekrarlamalı denemelerin kurulması planlanmalıdır.

Antepfıstığı, zeytin ve  bağ odaklı projelerde seçilecek deneme yerlerinde denemelere konu olacak ağaçların uygulama öncesinde ön verim alınması arzu edilmektedir.  

Projelerin BOREN Proje Formatında hazırlanması ve en geç 30 Nisan 2014 tarihine kadar sunulması gerekmektedir.