Kesin Başvuru Sonucu Desteklenmeye Uygun Görülen Projeler

BOREN tarafından yapılan “Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi” başlıklı ve PÇ.2013/1 kodlu proje çağrısı kapsamında sunulan projelerin değerlendirme süreci tamamlanmış ve değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun görülen proje önerileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

No Proje Yürütücüsü Projenin Yürütüleceği Kuruluş Proje Başlığı Süresi (ay) Bütçesi  (TL)
1 Prof. Dr. Ayhan BOZKURT Fatih Üniversitesi Lityum Polimer Bataryalarda ve Ultrakapasitörlerde Pilot Uygulama Amaçlı Polimer Elektrolitlerin Üretilmesi 24 394.900,00
2 Barış KÖKÜÖZ Nurol Teknoloji A.Ş. Savunma sanayinde bor bileşiklerinin kullanılması 12 433.000,00
3 Hasan Hüseyin AYAR Metisafe Temiz Oda ve Biyogüvenlik Sistemleri Asbestsiz kompozit fren pabuçlarında BN (bor nitrür) kullanımının tribolojik özelliklere etkisinin incelenmesi 18 429.800,00-
4 Prof. Dr. M. Sabri ÇELİK İTÜ Emet kolemanit cevherinden ısıl işlem ile As uzaklaştırılması ve zenginleştirilmiş kalsine toz kolemanit eldesi   18 304.000,00
5 Dr. Selçuk ACAR Pavezyum Kimya San. Endüstriyel ölçekte karbon katkılı amorf nano bor üretimi 18 325.750,00
6 Doç. Dr. Tonguç ÖZDEMİR Mersin Üniversitesi Kurşun içermeyen bor katkılı termoplastik elastomer yapılı radyasyondan koruyucu malzemenin geliştirilmesi 24 157.000,00