Ön değerlendirme sonucu kesin başvuruya uygun görülen proje önerileri

Enstitümüz internet sitesinde 13.05.2013 tarihinde ilan edilen "Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi” başlıklı ve PÇ.2013/1 nolu çağrı kapsamında Enstitümüze sunulan proje ön başvurularına ilişkin "Ön Değerlendirme (1. Aşama)” süreci tamamlanmıştır. 
 

Sıra No

Proje Yürütücüsü

Proje Adı

1

Dr. Selçuk ACAR

Endüstriyel Ölçekte Karbon Katkılı Amorf Nano Bor Üretimi

2

Hasan Hüseyin AYAR

Asbestsiz Kompozit Fren Pabuçlarında bon (Bor Nitrür) Kullanımının Tribolojik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi

3

Dr. Ayşe BEDELOĞLU

Sünger Yatak, Yatak Örtüsü ve Tela Ürünlerin Güç Tutuşur Özellik Kazanmasını Sağlayacak Fonksiyonel Tülbent Üretimi

4

Dr. Ayhan BOZKURT

Pilot Uygulama Amaçlı Bor İçeren Ekonomik Ultrakapasitörlerin Geliştirilmesi

5

Dr. Ayhan BOZKURT

Bor İçerikli Ekonomik Polimer Elektrolitlerin Üretimi ve Pilot Lityum Polimer Batarya Uygulaması

6

Dr. M. Sabri ÇELİK

Emet Kolemanit Cevherinden Isıl İşlem ile As Uzaklaştırılması ve Zenginleştirilmiş Kalsine Toz Kolemanit Eldesi

7

Barış KÖKÜÖZ

Savunma Sanayinde Bor Bileşiklerinin Kullanılması

8

Dr. Tonguç ÖZDEMİR

Kurşun İçermeyen Bor Katkılı Termoplastik Elastomer Yapılı Radyasyondan Koruyucu Malzemenin Geliştirilmesi

9

Cihan ÖZORAK

Bor İçerikli Polyester Esaslı Duvar Kaplama Malzemesi Geliştirilmesi

Kesin başvuru, "BOREN Proje Kesin Başvuru Formu kullanılarak  14.08.2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar 

4 kopya basılı ve bir kopya elektronik (CD) olmak üzere,

elden veya posta yolu ile  Enstitümüze ulaştırılması durumunda ikinci aşama (kesin) değerlendirmeye alınacaktır.