Format İncelemesi Sonucu Çağrıya Uygun Proje Önerileri

FORMAT İNCELEMESİ SONUCU 
ÇAĞRIYA UYGUN BULUNAN PROJE ÖNERİLERİ

No

Yürütücü

Kuruluş

Proje Başlığı

1

Doç. Dr. Tonguç ÖZDEMİR

Mersin Üniversitesi

Kimya Mühendisliği Bölümü

Kurşun içermeyen bor katkılı termoplastik elastomer yapılı radyasyondan koruyucu malzemenin geliştirilmesi

2

Yrd. Doç. Dr. Ayşe BEDELOĞLU

Bursa Teknik Üniversitesi

Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü

Sünger yatak, yatak örtüsü ve tela ürünlerin güç tutuşur özellik kazanmasını sağlayacak fonksiyonel tülbent üretimi

3

Yrd. Doç. Dr. Elif VARGÜN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Kimya Bölümü

Bor ile güçlendirilmiş polietilen malç filmlerin üretimi

4

Yrd. Doç. Dr. Nazmi EKREN

Marmara Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Özgün yöntem ile radyasyon ve kimyasal korumalara karşı bor katkılı polimerik nanofiberli giysi tasarlanması ve üretilmesi

5

Dr. Engin AÇIKALIN

TÜBİTAK MAM

Malzeme Enstitüsü

Isı yalıtım amaçlı ve yanmaya dayanıklı bor katkılı polimerik köpük kompozit geliştirilmesi

6

Cihan ÖZORAK

Taner UYGUNOĞLU, Akademi İnşaat, Proje, Laboratuvar

Bor içerikli polyester esaslı duvar kaplama malzemesi geliştirilmesi

7

Dr.  Fevzihan BAŞARIR

TÜBİTAK MAM

Malzeme Enstitüsü

Yüksek performanslı ve yenilikçi bor nitrür nano-levha temelli yağlayıcı malzemelerin geliştirilmesi

8

Dr. Selçuk ACAR

Pavezyum Kimya San.

Endüstriyel ölçekte karbon katkılı amorf nano bor üretimi

9

Hasan Hüseyin AYAR

Metisafe Temiz Oda ve Biyogüvenlik Sistemleri

Asbestsiz kompozit fren pabuçlarında BN (bor nitrür) kullanımının tribolojik özelliklere etkisinin incelenmesi

10 

Yrd. Doç. Dr. Cemal ÇARBOĞA

Nevşehir Üniversitesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Borlu KİNG PİN üretimi ve mekanik özelliklerinin geliştirilmesi

11

Yrd. Doç. Dr. Yunus Eren KALAY

ODTÜ

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Yüksek bor katkılı nanokristal/amorf kompozit çelik üretimi

12

Barış KÖKÜÖZ

Nurol Teknoloji A.Ş.

Savunma sanayinde bor bileşiklerinin kullanılması

13

Prof. Dr. İsmail BOZ

İstanbul Üniversitesi

Kimya Mühendisliği Bölümü

Amonyum boran (NH3BH3)'dan foto-metanoliz yöntemi ile geri dönüşümlü hidrojen üretim sistemi geliştirilmesi

14

Dr. Bahar ÖZMEN MONKUL

TÜBİTAK MAM

Kimya Enstitüsü

Borlu Elektrolit Tuzu Üretimi

15

Prof. Dr. Ayhan BOZKURT

Fatih Üniversitesi

Kimya Bölümü

Bor içeren ekonomik polimer elektrolitlerin üretimi ve pilot lityum polimer batarya uygulaması

16

Prof. Dr. Ayhan BOZKURT

Fatih Üniversitesi

Kimya Bölümü

Pilot uygulama amaçlı bor içeren ekonomik ultrakapasitörlerin geliştirilmesi

17

Doç. Dr. M. Vezir KAHRAMAN

Marmara Üniversitesi

Kimya Bölümü

Yüksek performans uygulamaları için borlu siyanat esterlerin hazırlanması ve karakterizasyonu

18

Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK

İTÜ 

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü

Emet kolemanit cevherinden ısıl işlem ile As uzaklaştırılması ve zenginleştirilmiş kalsine toz kolemanit eldesi   

 

 

FORMAT İNCELEMESİ SONUCU 
ÇAĞRIYA UYGUN BULUNMAYAN VE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYAN 
PROJE ÖNERİLERİ

No

Yürütücü

Kuruluş

Proje Başlığı

Gerekçe

1

Doç. Dr. Işın Nergiz GEREN

İstanbul Medeniyet Üniv.

Biyoloji ve Genetik Böl.

Boron nötron yakalama terapisinde kullanılacak antikorların geliştirilmesi

Çağrı kapsamına uygun bulunmadı

2

Kaan OLGUN

İskenderun Gübre San. A.Ş.

Bor ürünlerinin NPK kompoze gübre üretiminde kullanılması

Çağrı kapsamına uygun bulunmadı

3

Prof. Dr. Ufuk GÜNDÜZ

ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü 

Hedeflenebilir bortezomib yüklü kitosan kaplı manyetik nanoparçacıklarının meme ve rahim ağzı kanser hücreleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi

Çağrı kapsamına uygun bulunmadı

4

Prof. Dr. Petek KORKUSUZ

Hacettepe Üniversitesi

Histoloji ve Embriyoloji

Bor içeren nano-hidroksiapatit seramiklerin üretilerek kemik onarımında kullanılmak üzere geliştirilmesi 

Çağrı kapsamına uygun bulunmadı

5

Sema Tuna TORUNOĞLU

Doktora Öğrencisi

Gazi Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

Boronnitrit nanotüp içeren antikanser ilaç formülasyonlarının geliştirilmesi

Çağrı kapsamına uygun bulunmadı

6

Yrd. Doç. Dr. Ali KILIÇ

İTU Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi

Borlu lif ve kompozitlerden lityum iyon pilleri içeren elektrod tasarımı, üretimi ve analizi

Süresi içinde başvuru yapılmadı

7

Prof. Dr. Mehmet Suat SOMER

Koç Üniversitesi

Kimya Bölümü

Zırh Uygulamaları için Titanyum Diborür (TiB2) seramik tozunun üretimi, şekillendirilmesi ve balistik testleri

Süresi içinde başvuru yapılmadı