Paydaşlarımızın Dikkatine

Bilindiği üzere 2007 yılından beri Enstitü tarafından süre sınırlaması olmaksızın proje önerileri kabul edilerek değerlendirmeye alınmaktaydı. Enstitü Yönetim Kurulumuz tarafından 08.02.2013 tarihinden itibaren;

Enstitümüz öncelikleri doğrultusunda belirlenecek alanlarda yüksek ticarileşme/ekonomik katkı potansiyeline sahip projelerin seçimine imkân sağlanması ve bütçe kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılabilmesi doğrultusunda Enstitümüz bünyesinde çağrılı proje destekleme sistemine geçilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu bağlamda;

·     Ayrıntıları kurum internet sayfası kanalıyla ilan edilecek şekilde, Enstitümüzce belirlenecek amaç, kapsam ve takvim doğrultusunda yıl içerisinde belirli dönemlerde, proje çağrıları düzenlenerek uygulanacağı,

·    08.02.2013 tarihi itibarıyla değerlendirme aşamasında olan proje önerilerinin 2013 yılında Enstitümüzce belirlenecek bir takvim içerisinde topluca değerlendirilerek sonuçlarının topluca ilan edileceği,

·       İnternet sayfamızda ilan edilecek söz konusu çağrılar kapsamı ve takvimi dışında Enstitümüze sunulan proje başvurularının değerlendirmeye alınamayacağı

·       Çağrıların duyurulması ile ilgili olarak internet sitemizin takip edilmesi,

hususları değerli paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.