Hidrojen Teknolojileri

Hidrojen; bolluğu, yüksek enerji yoğunluğu ve çevresel açıdan zararlı olmaması nedeniyle artan verimli ve temiz enerji talebini karşılamak için en iyi alternatif enerji taşıyıcılarından birisi olarak tanımlanmaktadır. Hidrojen, kimya, petrol, metalürji, ilaç, elektronik ve gıda endüstrileri için önemli bir hammaddedir. Hidrojen; kara, deniz ve hava ulaşımında kullanılan yakıtlarda, ısıl enerji üretiminde, elektrik üretiminde ve içten yanmalı motorlar gibi fosil yakıtların kullanıldığı tüm alanlarda da kullanılabilir. Günümüzde ise hidrojen konusunda gerçekleştirilen çalışmaların büyük bir kısmı yakıt pilleri ve otomotiv sektörüne yöneliktir. Yakıt pilleri, yakıtın enerjisini elektrokimyasal reaksiyon sayesinde doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren cihazlar olarak tanımlanmaktadır. 

Enstitümüz Hidrojen Teknolojileri Laboratuvarı bünyesinde, yakıt pilleri için membran geliştirme ve karakterizasyonu, katalizör geliştirme ve karakterizasyonu, bipolar plaka ve gaz difüzyon tabakası geliştirilmesi, hidrojen depolama, gaz bileşimi analizi, hidrojen üretimi, modelleme ve hidrojen teknolojileri için sistem entegrasyonu ve modifikasyonu alanlarında çalışmalar yürütülebilmektedir.