Metal Borhidrürlerin Sentezi ve Dehidrojenasyonu

Dünyadaki en yüksek bor rezervlerine sahip olan ülkemiz; Ar-Ge çalışmalarıyla katma değerli ileri bor uç ürünlerine yönlenmekte, özellikle enerji ve savunma sanayiinde öncü ürünler sunmaktadır. Bu eserin amacı, nitelikli ve üst düzey araştırma ve sonuçlarının bir araya getirilmesidir. Bu amaçla dünya genelinde yaşanan enerjinin depolanması, karbon emisyonu ve yakıt hücresi sorunlarına çözüm sunmak için hidrojen taşıma ve dehidrojenasyon konularında rehber olabilecek bu eser oluşturulmuştur.

Eserde toplumsal kalkınma hedefleri doğrultusunda bilim ve teknolojinin ihtiyaç duyduğu sağlık, mühendislik, teknoloji, fen bilimleri alanlarında emniyetli şekilde hidrojen taşıma ve kullanımına dair önemli bilgiler verilmektedir. Konvansiyonel hidrojen depolama yöntemleri, fayda/maliyet analizine uygun olmadığı gibi hidrojen kırılganlığı, parlama, patlama ve özgül hacim gibi pek çok sorunla da risk oluşturmaktadır. Dolayısıyla yeni yöntemler ile hidrojenin depolanması ve kullanımı gelecekte kaçınılmaz olacaktır. Bu eserin yaygın etki ile hidrojen depolama, taşıma ve kullanma konularında hazır bilgi paketi sunması ile birçok çalışmayı başlatacağı umudunu taşımaktayız.