VI. TENMAK BOREN Proje Günleri Gerçekleştirildi

Pek çok ürün ve teknolojinin girdisi olan bor zenginliğimizin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi amacıyla; teknoloji değeri ve rekabet avantajı oluşturan teknolojik çözümler geliştirmekte olan TENMAK Bor Araştırma Enstitüsü tarafından desteklenen ve yürütülen projelerin ilerleme ve sonuçlarının paylaşıldığı, elde edilen verilere yönelik değerlendirmelerin yapıldığı “TENMAK BOREN Proje Günleri”nin altıncısı 22-23 Şubat 2022 tarihlerinde çevirim içi olarak gerçekleştirildi.

Kurum Başkanımız Sayın Prof. Dr. Abdulkadir BALIKÇI’nın açılış konuşması ile başlayan toplantının ilk gününde “Malzeme”, “Kimya”, “Kimya- Enerji” oturumlarında 23, ikinci gününde “Sağlık” ve “BOREN Ar-Ge Merkezi Projeleri” başlıklı oturumlarında 18 olmak üzere toplam 41 sunum katılımcılarla paylaşılmıştır. İki gün boyunca yoğun ilgi gören toplantımız kamu, özel sektör ve üniversitelerimizden 400’e yakın katılımcı tarafından takip edildi.

“Proje Günleri” süresince katılımcılarla yapılan etkileşimli paylaşımlar ve tartışmalar sayesinde farklı alanlarda yeni bakış açıları yaratılmış ve bilginin paylaşımından doğan sinerji ile çalışmaların geniş kitlelere duyurulması ve sonuçların değere dönüştürülmesine katkı sağlanmıştır.

Toplantımıza kayıt yaptıran ancak programın tamamına katılamayan paydaşlarımız https://tenmakborenprojegunleri.org adresinden toplantı program ve kayıtlarına

1 Nisan 2022 tarihine kadar erişebilirler.