Bor Bilim Kitabı, Yeni Teknolojiler ve Uygulamalar

Bor madenleri açısından Dünyada zenginliğimiz çok açık ara önde olmasına rağmen, borlu nihai ürünlerin sentezlenmesi ve pazara sunulması açısından Ülkemiz zenginliği ile paralel bir sonuç ortaya koyamamaktadır. Son yıllarda bu yönde özellikle TENMAK-BOREN ve ETİMADEN tarafından yapılan çok ciddi nihai ürün geliştirme çalışmaları artmış görünse de beklenen düzeyin gerisinde kalmaktadır. Literatür incelendiğinde böyle bir doğal zenginliğe sahip Ülkemizde bor, borlu bileşikler ve bor kimyası alanında yayınlanmış kitap sayısının yok denecek kadar az olduğu tespit edilmiştir. Özellikle genç araştırmacıların faydalanacağı ve çalışmalarını bu yönde geliştireceği başvuru kaynaklarının eksikliği nedeniyle çevirisi yapılarak Türkçe bor literatürüne kazandırılan “Bor Bilimi” adlı eser borlu malzemeler alanında Dünyada kendini ispatlamış 58 farklı bilim insanının yazmış olduğu 29 bölümden oluşmuştur. Prof. Dr. Narayan Hosmane’nin editörlüğünde yayınlanmış olan kitap Prof. Dr. Dursun Ali Köse’nin editörlüğünde ve TENMAK-BOREN’in destekleri ile Türkçe’ye çevrilerek kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Genç araştırmacıların daha fazla bor bilimine yönlenmelerine katkı sağlayacak benzer eserlerin yakın zamanda Türkçe’ye kazandırılarak, bor hakkında yapılacak çalışmaların ve yeni nihai ürünlerin geliştirilmesi dileğiyle…