Bor Bursu Konulu Çağrısı (2020-BK1) İptal Duyurusu

28/3/2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 57 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) ve Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü kapatılmış ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) kurulmuştur. Kurumumuz, 20/08/2020 tarihinde faaliyete geçmiş olup, alt mevzuat düzenlemelerine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Bu nedenle, Mülga BOREN tarafından 03/07/2020 tarihinde www.boren.gov.tr internet sitesinde ilan edilmiş olan ve başvuru süresi 06/11/2020 tarihinde sona eren Bor Bursu Konulu Çağrısı (2020-BK1) kapsamında yapılmış olan burs başvuruları değerlendirilemediğinden, anılan Burs Çağrısı iptal edilmiştir.

Kurumumuz ilgili alt mevzuatının yürürlüğe girmesi ile birlikte, Başkanlığımızca oluşturulabilecek burs programları kapsamında enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloji alanında burs çağrıları düzenlenmesi planlanmaktadır. Burs çağrılarımızı www.tenmak.gov.tr internet sitemizden takip edebilirsiniz.

İlgililere ilanen duyurulur.