V. BOREN PROJE GÜNLERİ

Ulusal kaynağımız olan bor madeninden bilgi ve teknolojiye dayalı ekonomik değer üretilmesini hedefleyen Enstitümüz;  üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektörle işbirliği içinde çeşitli alanlarda projeler yürütmekte, üretilen bilgilerin paylaşılmasıyla sürdürülebilir yenilikler sağlamayı amaçlamaktadır. Enstitümüzün temel misyonu, bor a bilgi ve teknoloji katarak, rekabet avantajı oluşturan teknolojik çözümler geliştirmeye ve bor tüketim potansiyelini artırmaya odaklanarak; yeni bor ürünleri geliştirmek, yeni kullanım alanları ortaya çıkarmak ve sektörel gelişime katkı noktasında bu ürünlerin ülkemizde üretilmesini sağlamaktır.Bu kapsamda, Enstitümüz tarafından yürütülen ve desteklenen projelerdeki çalışmaların ilerleme ve sonuçlarının paylaşılmasını sağlamak, elde edilen verilere yönelik değerlendirmelerde bulunmak amacıyla 5-6 Mart 2020 tarihleri arasında EÜAŞ kampüs alanında içerisinde bulunan Enerji Verimliliği ve Uygulama Tesisi Toplantı Salonunda "V. BOREN Proje Günleri" düzenlenecektir.

Enstitümüzde yürütülen ve desteklenen projeler ile ilgili sunumların yapılacağı etkinlikte sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Programı indirmek için tıklayınız