Cihaz Alım İlanı - (PVD-İKN).(2019-378570)

İdaremizce 1 Adet “Pulsed DC Manyetik Alanda Sıçratma ve Katodik Ark Pvd Kaplama Cihazı” Mal Alımı işi (İKN: 2019/378570); “Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar”a göre açık ihale usulü ile 27 Ağustos 2019 Salı Günü Saat:10:30’da ihale edilecektir.