2019 YLSY Burs Başvuruları

Kamu kurum ve kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna dayalı olarak Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen YLSY Programı kapsamında 2019 yılında resmî burslu statüde yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmek üzere Enstitümüz adına 15 öğrenci yurt dışına gönderilecektir.

Lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adaylar, başvuru işlemlerini 07-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.