Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu

Uluslararası yeni Projelerin duyurulması, yeni proje tekliflerinin verilmesi, uluslararası projelere katılım, yeni projelere katılım bu kısımda yapılabilir. Uluslararası projeler kapsamında uluslararası etkinlikler düzenlendiğinden ülkemizin bu projelere katılımı önemlidir ve çağrıların internet ortamında mutlaka duyurulması gerekmektedir.

Ülkemizde her geçen gün bor malzemeleri konusunda araştırmalar/projeler/makaleler giderek artmaktadır. Dolayısıyla özellikle bor malzemelerinin endüstriyel olarak üretilmeleri veya bor malzemelerinin farklı endüstriyel sektörlerde kullanılarak son ürünlerde kullanılması artmaktadır.

Bor ve Malzeme Bilimi Kitabı 7 bölümden oluşmaktadır. 1. Bölümde, Bor Nitrür (BN) özellikle Hekzagonal ve kübik fazlarının sentezi, mikroyapısı ve uygulama alanları hakkında bilgi verilmiştir. 2. Bölümde titanium diborür (TiB2) ve zirkonyum diborür’ün (ZrB2) sentezi ve farklı özellikleri hakkında bir bilgiler bulunmaktadır.  3. Bölümde, Bor camları ile ilgili olarak bor oksit (B2O3)’in farklı cam sistemleri içerisindeki katkıları ve optik, optoelektronik ve elektrik özellikleri hakkında bilgi bulunmaktadır. 4. Bölümde ise Elementel bor ‘un sentezi, farklı özellikleri ve endüstriyel ölçekteki üretimi hakkında bir içerik verilmiştir. 5. Bölümde, bir biyomalzeme olarak sert doku mühendisliği uygulamalarında kullanılan bor oksit içeren biyoaktif camlar hakkında bilgi verilmiştir. 6. Bölümde TiB2, VB, NbB ve MoB borürleriyle katkılandırılmış çelik sisteminin özellikleri hakkında bir çalışma sunulmuştur. Son olarak, 7. Bölümde borik asitin özellikleri ve üretimi hakkında bilgi verilmiştir.

Bu kitap Bor Malzemeleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen lisans/yüksek lisans/doktora öğrencileri için Türkçe bir referans kitap olarak kullanılabilecektir. Ayrıca, bu kitap ile Araştırmacılar / Mühendisler için istifade edebilecekleri faydalı bilgiler sunulmaktadır.