Analiz Hizmeti

Bor ile ilgili analiz yaptırmak isteyen sektörlere ve paydaşlarımıza  duyurulur:

BOREN Ar-Ge Merkezi Laboratuvarında bor ile ilgili sektörler tarafından talep edilen analiz ve testlerin yapılabilmesini teminen hazırlanan  “BOREN Ar-Ge Merkezi 2020 Yılı Analiz/Test Fiyat Kataloğu” yürürlüğe konulmuştur.

Analiz/Test Başvuru Formu için tıklayınız

Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere ve Enstitümüz tarafından desteklenen projeler kapsamında yer alan analiz ve test hizmetlerini yaptıran kişi ve kuruluşlara başvurularında %50 indirim yapılmaktadır.

 Analiz Başvurularınızı e-Devlet üzerinden yapmak için tıklayınız.