Organoborlar

Enstitümüz bünyesinde yer alan organik ve polimer laboratuvarı dünyadaki yenilikler ve araştırmalarla paralel olarak organobor ve bor içeren polimerlerin tasarım ve üretimlerini gerçekleştirip, ekonomiye katkı sağlayacak ve günlük hayatta yararlı olacak son ürünler haline dönüştürmeyi hedeflemektedir.  Bu kapsamda, organik ve polimer laboratuvarında çalışılan organobor bileşikleri içeren başlıca araştırma konuları:

  • Cerrahi olarak müdahalesi zor olan kanser türlerinde (beyin tümörü v.b.), 10B izotopunun nötron yakalayarak radyoaktif ışıma yapması sonucu kanser hücrelerini etkisiz hale getirmesine dayanan Bor Nötron Yakalama Terapisi’nde kullanılmak üzere ilaç etken maddelerinin tasarımları ve sentezleri,
  • Ekranlarda çok daha parlak ve gerçek tonlara yakın renklerle görüntü elde etmeye yarayan Organik ışık yayan diyot (OLED) teknolojisinde, organobor bileşiklerinde yer alan bor atomunun akseptör ünitesi olarak yer aldığı küçük moleküllerin veya polimerlerin sentezleri ve uygulamaları,
  • Savunma sanayiinde zırh ve benzeri koruma ürünlerinde kullanılan Bor Karbür’ün organobor bileşiklerinden sentezi ve uygun formda üretilmesi,
  • Bor içeren bileşiklerin antibakteriyel ve antifungal özelliklerinden faydalanılarak, bu özellikleri barındıran polimer materyallerinin geliştirilmesi,
  • Yurt dışına bağımlılığı azaltmak amacı ile, ürün geliştirmede yaygın olarak kullanılan ve yurt dışından tedarik edilen organobor bileşiklerinin sentez ve üretim yöntemlerinin oluşturulması,