Borlu Yapı Malzemeleri

Yapı malzemeleri sektörü, yarattığı katma değer ve istihdam açısından ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biridir. Son yıllarda yenilikçi yaklaşımlar ile yapı malzemeleri sektöründe bor katkılı ürünlerin kullanımı yaygınlaşmaktadır.

Yapı malzemelerinde bor kullanımı;

  • Klinker, taş yünü, pomza blok (tuğla) üretiminde proses sıcaklığını düşürmesi sayesinde enerji tasarrufu sağlayarak enerji maliyetlerinin ve çevreye zararlı gaz emisyonunun azalmasını sağlar. Ayrıca söz konusu ürünlerin mukavemetini artırır,
  • Ülkemizde yoğun olarak kullanılmayan ancak yurtdışında oldukça iyi bir talebe sahip ürünler olan kalsiyum silikat tuğlaların mukavemetini ve yalıtkanlık özelliğini artırır.
  • Pomza blok üretiminde, çimento yerine bağlayıcı olarak bor bileşiklerinin kullanılması sayesinde, pomzanın düşük ısıl iletkenliğine zarar vermeden ısı yalıtımı yüksek yapı malzemesi üretimine olanak sağlar.
  • Klinker, taş yünü ve pomza blok üretiminde bor kaynağı olarak bor atıklarının da kullanılabilir olması sayesinde atık sorunlarının çözümüne büyük katkı sağlar,
  • Emprenye kimyasalı olarak kullanıldığında; ahşabı bakteri ve mantar oluşumuna karşı korur ve alev geciktirici özellik sağlar.
  • Alçı levha üretiminde kullanıldığında, kağıdın yapışması için kullanılan nişastanın, kurutma esnasında zarar görmesini engelleyerek yapışma mukavemetini artırır.

Bu kapsamda Enstitümüz bünyesinde çimento, tuğla (pomza blok, kalsiyum silika), alçı, emprenye kimyasalı, taş yünü yapı malzemelerinin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetleri yürütülmektedir.