Borlu Kaplamalar

Borlu ince film ve sert kaplamalar, teknolojinin her basamağında ve her alanında görece düşük maliyetlerle yüksek özellikli malzeme, ürün ve yüzey eldesini sağlama imkânı sunmaktadır. Üstün özelliklere sahip bor bileşiklerinin de yer aldığı birçok türde alaşım ve bileşik, fonksiyonel yüzeylerin elde edilmesi için yenilikçi getiriler olmaktadır. Bor içeren kaplamalar, antibakteriyel yüzeyler, aşınma ve oksidasyon direncine sahip, düşük sürtünmeli fonksiyonel yüzeylerin elde edilebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu kapsamda borlu kaplamaların farklı yöntemler ile geliştirilmesi ve geliştirilen kaplamaların makine, otomotiv, savunma, medikal, dekoratif vb. uygulamalarının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. İstenilen özelliklere bağlı olarak, bu kaplamalar vakum kaplama veya akımlı/akımsız kaplama gibi yöntemler ile üretilebilmektedir.

Fiziksel Buhar Biriktirme Yöntemi ile Yapılan Çalışmalar

Enstitümüz laboratuvar altyapısına yer alan manyetik alanda sıçratma ve katodik ark yöntemlerini içeren Fiziksel Buhar Biriktirme (PVD) cihazı kullanılarak bor bileşiklerinin (BN, B4C, BCN, TiB2 vb.) çeşitli alttaşlar üzerine ince ve kalın filmler halinde kaplamaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca üretilen kaplamaların karakterizasyonları (yüzey, fiziksel, mekanik, kimyasal vb.) gerçekleştirilmektedir.

Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemi ile Yapılan Çalışmalar

Enstitümüz bünyesinde bulunan Kimyasal buhar biriktirme (CVD) sistemleriyle gaz fazdan metal borür, B4C, BN vb. kaplama ve toz üretim çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca optoelektronik aygıtlarda yaşanan yük tuzaklamaları ve sarkan bağlar gibi performansı etkileyen sorunların giderilmesi için atomik boyutta kaplama çalışmaları da yürütülmektedir.

Akımlı-Akımsız Kaplama Yöntemi ile Yapılan Çalışmalar

Sert krom kaplamaya alternatif olarak ileri sürülen kaplamalar içinde Nikel-Bor (Ni-B) esaslı kaplamalar büyük önem taşımaktadır. Akımlı/Akımsız Ni-B kaplamalar üstün özelliklerinden dolayı savunma, havacılık ve otomotiv sanayii gibi farklı sektörlerde kullanım olanağı bulmaktadır.

Enstitümüz iş birlikleri kapsamında sert ve aşınmaya karşı dayanıklı, aynı zamanda korozyona karşı dirençli yüzey uygulamaları için sert krom kaplamaya alternatif olan Ni-B ve Ni-B nanokompozit (Al2O3, TiN vb.) kaplamaların akımlı/akımsız yöntemler ile elde edilmesi ve kritik alanlara aktarılmasına yönelik çalışmalar yürütülmekte ve üretilen kaplamaların mikroyapı, sertlik, aşınma, korozyon testleri gerçekleştirilmektedir.

aa3