Bor ve Sağlık

Borun insan sağlığına olumlu etkileri bilimsel olarak bilinmektedir. Özellikle, kemik gelişimi ve sağlığında önemli bir yeri olan bor mineralinin, bağışıklık sistemi ve beyin fonksiyonlarının güçlendirilmesi, enzim reaksiyonlarının ve hormonların düzenlenmesi gibi hayatı önem taşıyan fonksiyonlarda rol aldığını kanıtlayan birçok bilimsel yayın bulunmaktadır. Hem sağlığımızın korunması hem de tedavi edici faaliyetlerde kullanılabilen bor; osteoporoz ve artrit tedavilerinde, yara iyileşmesinde, kanser tedavisinde (Bor Nötron Yakalama Tedavisi, BNCT, Bortezomib) kullanılmaktadır.

BOREN Biyoteknoloji Laboratuvarında; borun yanı sıra her türlü minerallin, bileşiğin ve endüstriyel ürünün mikrobiyolojik test/analizlerinin yanı sıra sitotoksisite ve genotoksisite testleri ile genomik ve proteomik analizlerinin yapılabilmesi mümkündür. Bor minerali içeren her türlü ürünün; insan ve çevre sağlığına etkilerinin araştırılmasına olanak sağlayan laboratuvar alt yapısı aynı zamanda biyolojik etkilerinin araştırılması ile sağlık alanında borlu ürünlerin geliştirilmesine yardımcı olabilecek projelerin yapılmasını sağlayacaktır.

Enstitümüz laboratuvarlarında sentezlenen ve sağlık alanında kullanılabilecek borlu; ilaç  etken maddeleri, bileşikler,  kaplama  medikal ürünlerin biyouyumluluk (Sitotoksisiteleri ve  genotoksisite) testlerinin yanı sıra, DNA miktarı tayini, protein miktarı tayini, Western Blot analizi, SDS-PAGE, agaroz jel elektroforezi, DNA izolasyonu, RNA izolasyonu, cDNA sentezi, gen ekspresyon analizi (PCR), floresan mikroskopisi ile antimikrobiyal (antibakteriyel-antifungal) testleri yapılabilmekte olup, Enstitümüzün ihtiyaçları dışında kurum dışına da bu alanlarda hizmet alımı olarak bu hizmetler verilebilmektedir.